Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws

Feed

06-02-2023, 13:09

Einde overheveling van kosten Watersysteem naar Zuiveringsbeheer

Volgens Lagere Lasten Burger moet er een einde komen aan de overheveling van gelden van zuiveringsbeheer naar watersysteembeheer. Dit mag niet volgens de wet, en daarom is het ook niet opgenomen in de nieuwe...   Meer


05-02-2023, 13:08

Funderingsvoorstellen wassen neus

Al sinds 2015 wordt gewerkt aan voorstellen veengreide. Staten en Bestuur Wetterskip zijn er druk mee, veel ambtelijk overleg, maar voortgang is er amper. Drie proefprojecten ( hege Warren, Deelen/Aldeboarn,...   Meer


04-02-2023, 13:08

Publicaties Wetterskip onjuist

Vanaf 1 juli 2022 moeten bestuursorganen documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage worden gelegd (ook) digitaal aanbieden. Nu gebeurt dit nog veelal in fysieke vorm, wat een drempel opwerpt voor...   Meer


03-02-2023, 13:07

Stikstof is een slecht voorbeeld om funderingsschade aan te pakken

Eind juni, begin was er reuring over de stikstof. De vlaggen op de kop: blauw boven, rood onder. Spandoeken op de ladewagens achter trekkers, trekkers op snelwegen, blokkades van bedrijven. Het is Lagere...   Meer


02-02-2023, 13:06

Basaal Waterschap

Wetterskip Fryslân is een basaal waterschap en moet dat ook zijn. Dat vindt LLB bij het toekomstscenario Lange Termijn Perspectief 2035. Er zijn vier avonden geweest. Maar vaak stond er een deel van het...   Meer


01-02-2023, 13:04

Lager tarief voor 2023

Het dagelijks bestuur kwam met tariefsverhogingen van 7,3% voor watersysteem-beheer en 5,5% voor zuiveringsbeheer. Lagere Lasten Burger vond met de coalitiegenoten deze stijgingen te hoog. Maar je kunt op de...   Meer
Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.