Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws


Terug naar overzicht

02-02-2023

Basaal Waterschap

Wetterskip Fryslân is een basaal waterschap en moet dat ook zijn. Dat vindt LLB bij het toekomstscenario Lange Termijn Perspectief 2035. Er zijn vier avonden geweest. Maar vaak stond er een deel van het bestuur buiten spel. vaak werkten de internetverbindingen niet, waren AB leden niet aanwezig wegens corona of besmettingsgevaar. Verder zijn de uitwerkingen niet juist of realistisch. Zoals dat het wetterskip actief moet zijn over woningbouwopgaven en ruimtelijke ingrepen, maar dat is geen taak wetterskip. Wat is opgenomen over Assetmanagement is niet realistisch: vervangingswaarde geen item, moet altijd m.i.v. leeftijd en toekomstig gebruik, verder gericht op TCO waarbij beheer en onderhoud ook meegenomen worden voorbeelden Heining en vispassages tot 2018.

Er wordt geen keuze gemaakt tussen kapitaalintensief of arbeidsintensief, teveel financieringskosten naar de toekomst geschoven en teveel arbeid levert te weinig toegevoegde waarde op.Op het Right to challenge moet geen beperking zijn.

WF is niet innovatief. Uit het jaaroverzicht waterspiegel innovaties 2020 van de unie van Waterschappen bleek dat Wetterskip Fryslân had: 1. Brasems volgen, 2 bocashi, 3, glasaalprotectie, 4 herintroductie fonteinkruid, andere waterschappen: kaumera, water in balans, oplossingen in waterveiligheid.

Digitale transformatie: in de demonstratie op 20 juni werd voorbeeld was een specialistische functie genomen, beter resultaten van het werk openbaar te maken. Uitgaan van de waarde van informatie, dat moet leidend zijn in plaats van kostenbeslag. Wat volgens LLB moet bij het Wetterskip is een verandering van een arbeidsorganisatie naar een kapitaalorganisatie.Er zijn in 2021 80 FTE’s te veel, te veel inhuur, als je een basaal personeelsbestand hebt dan kun je niet kiezen voor adaptief of innovatief. Als je constateert dat op blz 14een kapitaalintenstieve organisatie bent, dan afbouw van de arbeidsintenstieve organisatie. En als dat niet gebeurt heb je dubbele kosten: hoge personeelskosten en hoge kapitaalkosten .Terug naar overzicht


Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.