Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws


Terug naar overzicht

03-02-2023

Stikstof is een slecht voorbeeld om funderingsschade aan te pakken

Eind juni, begin was er reuring over de stikstof. De vlaggen op de kop: blauw boven, rood onder. Spandoeken op de ladewagens achter trekkers, trekkers op snelwegen, blokkades van bedrijven.

Het is Lagere Lasten Burgers onbegrijppelijk dat een virtueel en modelmatig berekende probleem kan leiden tot een voor een voor grote groep van inwoners een werkelijk gruwelijk toekomstige ellende met uitzicht op weghalen uit hun omgeving, doorstrepen van opvolging en economische teruggang.

Wie op 17 juni bij de presentatie over stikstof in Alde Leije was geweest kon zien dat in Fryslân de stikstof in water is op te lossen. Niveau in natuur 18 mg als minimum, stedelijk dalend nu op 23 , landbouw dalend op 26 mg. Met huidige dalingen en rekening houdend met nalevering is in 2025 een niveau van 20 mg/liter in Fryslân haalbaar. Naast de landbouw Ook een opgave voor gemeenten met te krappe bergbezinkbakken en wetterskip met uitstoot uit RWZI, maar daar hoor je niemand over.

Maar Wetterskip Fryslân doet hetzelfde met de funderingsproblematiek. Het model van waterhuishouding wordt uitgevoerd, maar de huizen verzakken. Bij protesten ontstaan langdurige procedures bij. Het wegkijken door bestuurders en ambtanaren. Nu de funderingstafel een goed advies heeft gegeven, moet Provincie en Wetterskip dat royaal uitvoeren. Zonder uitstel naar einde van dit jaar. De gedupeerden wachten hierop. Geen Groninger toestanden van lijntrekken. De funderings-problematiek had net als de stikstof al jaren geleden moeten zijn opgelost.Terug naar overzicht


Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.