Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws


Terug naar overzicht

04-02-2023

Publicaties Wetterskip onjuist

Vanaf 1 juli 2022 moeten bestuursorganen documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage worden gelegd (ook) digitaal aanbieden. Nu gebeurt dit nog veelal in fysieke vorm, wat een drempel opwerpt voor de inwoner. Die moet dan zelf naar het waterschapshuis of gemeentehuis om zich te informeren.

Bij de stukken die ter inzage worden gelegd gaat het om de onderliggende documenten bij een kennisgeving, zoals:het besluit , het aanvraagformulier,

bouwtekeningen, eventuele adviezen enz.
Wetterskip Fryslân doet dat niet: vaak vermeld men dat de belanghebbende
zich na een afspraak op het kantoor in Leeuwarden de stukken kan inzien. Mensen uit Balk en Oosterwolde moet dan maar op reis, drie uur reizen terwijl zij wettelijk recht hebben om het thuis te bekijken. Ook

Helemaal erg was een memo van DB in de commissie van 19 september 2022 dat het weglakken per vergunning 1 uur zou duren. Vergelijkend onderzoek van Sjerp de Jong wees uit dat het 5-10 minuten ging duren. Majoreren van de uren om onder de verplichting uit te komen. Ook bleek dat maar 10% van de vergunningen ter inzage werd gelegd, dus 90% niet. Samen met Water Natuurlijk verzet Lagere Lasten Burger zich tegen deze praktijk. Wetterskip Fryslân moet niet een Wetterskip Stiek

um worden. DB zegde toe nog eens te beraden op de uitvoering.Terug naar overzicht


Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.