Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws


Terug naar overzicht

05-02-2023

Funderingsvoorstellen wassen neus

Al sinds 2015 wordt gewerkt aan voorstellen veengreide. Staten en Bestuur Wetterskip zijn er druk mee, veel ambtelijk overleg, maar voortgang is er amper. Drie proefprojecten ( hege Warren, Deelen/Aldeboarn, Brekken) dat is dan in 7 jaar. Het rijk greep in met de botte bijl en Remkes lijmt de brokken aaneen. Wel is er sinds 2021 een jaarlijks budget van 2,5 miljoen. De funderingsproblematiek is een onderdeel van de veengreide, maar wordt stiefmoederlijk behandeld. Uitstel tot 21 december voor er duidelijk komt. Inmiddels is er een ambtelijk advies met drie mogelijkheden. Op 6 oktober 2022 werd het gepresenteerd in Wolvega, op 11 oktober volgt Leeuwarden.

oplossing 1: verbetering van funderingsloket. Je zou verwachten dat het funderingsloket optimaal werkte.

oplossing 2: er wordt door de overheid een subsidie gegeven voor onderzoek van de toestand van de fundering van een woning. Je krijgt dan een vast percentage van 70% met een maximum van € 3.500. Over bedrijfspanden zoals boerderijen wordt niet gerept.

mogelijkheid 3: leencapaciteit. Dat is betalen door de eigenaar op termijn. Geen bijdrage van de overheid.

De voorstellen van de funderingstafel, nota bene ingesteld als adviesorgaan door de staten werd als een zienswijze beschouwd. Een totale miskenning van deze groep die een jaar aan de slag is geweest. Deze groep stelde voor 50% te betalen door de overheid en 50% door de eigenaar.

Uitgangspunt van de provincie is dat elke verantwoordelijkheid voor de verlagen van het polderpeil wordt afgewezen en daardoor wordt ook de medeverantwoordelijkheid voor de funderingsschade afgewezen. Terwijl al jaren lang bekend was dat hoogwatercircuits niet werkten: onvoldoende afstand tussen hoogwatercircuit en poldersloten waardoor wegzijging ontstond, lekkende circuits, boeren die met beregeninstallaties het polderpeil verlaagden en het waterschap niet kon zorgen voor voldoende toevoer in droge jaren. Zomers waren de hoogwatercircuit soms droge sloten.

En hebben de inwoners wat aan deze voorstellen?Terug naar overzicht


Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.