Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Nieuws


Terug naar overzicht

06-02-2023

Einde overheveling van kosten Watersysteem naar Zuiveringsbeheer

Volgens Lagere Lasten Burger moet er een einde komen aan de overheveling van gelden van zuiveringsbeheer naar watersysteembeheer. Dit mag niet volgens de wet, en daarom is het ook niet opgenomen in de nieuwe belastingvoorstellen die de Minister voorstelt. Wetterskip Fryslân heeft sinds 2013 een bedrag opgenomen en dat bedrag is in de periode 2013-2018 ook fors verhoogd en staat sinds 2018 stabiel op een hoog niveau. Zuiveringsbeheer wordt voornamelijk betaald door burgers en bedrijven. Watersysteembeheer heeft een andere verdeling waarbij landbouw ook bijdraagt. Om de tarieven niet te veel laten stijgen voor landbouw werd een constructie bedacht en aan het algemeen bestuur gepresenteerd met als reden dat de uitstoot van RWZI's het oppervlaktewater verontreinigde. Echter de wetgeving (waterwet 7.8) geeft hiervoor vrijstelling. Het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur niet op de hoogte gesteld van deze vrijstelling. Voor een bestuursrechter is deze constructie dan ook niet houdbaar. Ook de fiscale regels uit de waterschapswet zijn duidelijk.

Lagere Lasten Burger vindt dat deze handelswijze direct moet worden beëindigd. Niet aan de wet houden hoort niet bij een overheidsorgaan.Terug naar overzicht


Voor alle publicaties van de afgelopen jaren, kijkt u in ons archief.