Kiezers BEDANKT!
Onafhankelijk in het Wetterskip Fryslân

Onze mensenOtto van der Galiën (Leeuwarden)


Corrie van Noort (Goutum)


Kees Bakker (Terkaple)


Sjerp de Jong (Feanwâlden)